Obiectivele Asociatiei

ASOCIATIA isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

1.      organizarea de conferinte, simpozioane, seminarii, mese rotunde si grupuri de lucru pentru diferite probleme de interes general, dar si cu scopul de a asigura un eficient schimb de experienta intre ASOCIATIE si alte organizatii cu scopuri si obiective similare;

2.      organizarea de cursuri în colaborare cu universitati si institutii, cu participarea unor specialisti romani sau straini, in vederea inlesnirii realizarii scopurilor si obiectivelor ASOCIATIEI;

3.       implementarea si dezvoltarea de proiecte cu surse de finantare interne si externe în domeniul de activitate si in stransa corelare cu scopul propus;

4.      realizarea unor parteneriate cu organizatii si institutii din alte tari implicate in cercetarea, tratarea si informarea cu privire la această boala;

5.      realizarea unor actiuni de informare prin editarea de materiale informative pe diverse suporturi (brosuri, afise, flyere s.a.)

6.      atragerea de sponsorizari si donatii in vederea asigurarii unui suport material pentru persoanele afectate de cancer, aflate în imposibilitatea de a-si asigura tratamentul necesar, cat si pentru functionarea, promovarea si dezvoltarea asociatiei;

7.      colaborarea şi organizarea de schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si din strainătate;

8.      sustinerea desfasurarii activitatii cabinetelor medicale in vederea îmbunatatirii actului medical profesional, sustinerea desfasurarii activitatilor stiintifice si de cercetare;

9.      gasirea cailor optime de colaborare cu reteaua unitatilor sanitare de stat si private  în vederea solutionarii si rezolvarii cazurilor dificile;

10.  colaborarea cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate pentru realizarea obiectivelor si indeplinirea misiunii;

11.  activitati de consiliere, cursuri de calificare si evaluare profesionala;

12.  infiintarea unui birou pentru servicii de consiliere si ajutoare a celor aflati in impas;

13.  asigurarea asistentei medicale oncologice;

14.  acordarea de medicamente, educatie sanitara si profilaxie oncologica;

15.  colaborare cu fundatii din domeniul medical, in special din domeniul oncologic din tara si   din strainatate;

16.  asigurarea de aparatura pentru investigatii paraclinice si de tratament;

17.  asigurarea de masini si aparatura necesara desfasurarii activitatii, inclusiv salvare dotata cu aparatura necesara pentru transportul bolnavilor nedeplasabili, prin donatii sau sponzorizari atit din tara cit si din strainatate;

18.  ajutarea in realizarea unor proiecte medicale ale altor societati;

19.  organizarea si trimiterea de personal medical la cursuri de perfectionare, conferinte, congrese in tara si strainatate;

20.  urmarirea si dispensarizarea bolnavilor cu cancer si introducerea lor intr-un program national de lupta impotriva acestei maladii;

21.  efectuarea unor programe de screening cu scopul de depistare cit mai precoce a cancerului la populatia cu risc crescut de imbolnavire;

22.  educatia sanitara a populatiei prin mass-media cu scopul de a cunoaste riscul de imbolnavire si de prezentare la controale oncologice periodice, in vederea depistarii cancerului in faze incipiente, cind sansele de reusita ale tratamentului sunt mult mai mari;

23.   contribuie  la dezvoltarea Centrului de Oncologie Drobeta Turnu Severin si a altor clinici cu profil medical in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita fondurilor asociatiei.

24.  colaborarea cu spitale, clinici, de stat sau private in vederea preluarii persoanelor cu afectiuni oncologice care necesita ingrijiri medicale, prin sprijinirea si ajutorarea financiara a pacientilor care necesita tratament.

25.  sprijinirea financiara  in desfasurarea activitatii medicale, a cabinetelor medicale, unitatilor spitalicesti cu internare de zi si continue, de stat sau private, precum si dotarea acestora cu aparatura medicala/mobilier pentru buna desfasurare a activitatii in aceste unitati.

26.  sprijinirea financiara a persoanelor cu afectiuni oncologice, asigurati, in vederea efectuarii examenului clinic, a analizelor de specialitate si a tratamentului bolii canceroase;

27.  sprijinirea financiara a elevilor/ studentilor  cu o situatie materiala precara in vederea continuarii  studiilor.

28.  asigurarea transportului pacientilor cu afectiuni oncologice din clinicile oncologice cu spitalizare de zi, la unitatea spitaliceasca si la domiciliu;

29.  asigurarea hranei pacientilor pe perioada internarii in unitatile spitalicesti/clinici cu spitalizare de zi ;

30.  incheirea unor parteneriate cu clinicile oncologice private sau de stat in vederea asigurarii  serviciilor  medicale de specialitate oncologica pacientilor asigurati/neasigurati;